Príťahy v predklone

prítahy v predklonePríťahy v predklone je  ďalším výborným cvikom, ktorý buduje svalstvo chrbta. Pri cvičení príťahov sa aktivujú všetky chrbtové svaly. Veľký oblý sval (m. teres major), podlopatkový sval (m. subscapulari) svaly rombické (m Rhomboidei).

A nielen svaly chrbta ale aj svaly na rukách napríklad biceps (dvojhlavý sval ramena m. biceps brachii), trojhlavý sval ramena (m. triceps brachii) a brušné svalstvo je aktivované, nepriamo pôsobí ako stabilizátor. Začiatočníci pozor nenakladajte veľké váhy , dbajte na techniku , váha je nepodstatná. Postupne nakladanie váhy na príťahy pomáha budovať aj silný spodný chrbát.

prítahy v predklone

pozri celkom dobrá technika  chrbát rovnobežne s podlahou a činku smeruje medzi prsné a brušné svaly  cvik je v tomto prevedení náročný(všimni si tiež pokrčených nôh,nemá ich vystreté a je to tak správne – lepšia stabilita)

Prevedenie príťahov v predklone.

Cvik má viacero prevedení, napríklad telo čo najrovnobežnešie s podlahnu,telo 45-60 stupňov k podlahe – Dorian style (môj obľúbený štýl).Tiež môžeš meniť úchop nadhmat alebo podhmat a šírku úchopu na úzko tj šírku ramien alebo na široko širšie ako máš ramená.

Postav sa na šírku ramien, predkloň sa tak, aby si mal chrbát rovno tj rovnobežne s podlahou alebo do 45% (nie viac) .Uchop činku o niečo širšie než je šírka tvojich ramien. Činku mopžeš priťahovať k spodným prsiam alebo k bruchu. Pri Dorian style stojíš v 45 stupňovom uhle a činku priťahuješ k bruchu. Pri klasickom štýle  si predklonený skoro rovnobežne s podlahu a priťahuješ činku k prsiam cvik je v tomto prevedení najnáročnejší. Doležité je aby si správne dýchal , ked zdvýhaš činku hore výdych , púšťaš činku nádych.

dorian yates príťahy

Všimni si dorian to tahá podhmatom k bruchu, ja to robím v trochu väčšom predklone a nadhmatom.

 Tipy pre príťahy v predklone.

Stráž si predklon príliš malý predklon , zníži učinok cviku natolko že všetko budeš ťahať trápezovým svalom.

Drž zafixovaný postoj  to znamená že sa nebudeš podhupávať ani meniť sklon trupu pri dvíhaní činky , váhu činky maj vždy primeranú.

Opasok použi ked ideš testovať maximum , pri lahkých váhach ho nepoužívaj. (ja ho pri tomto cviku nepoužívam vôbec treba mať silný stred tela).

Pri zdvihu nepozeraj kolmo do zeme ale pred seba.

Nepoužívaj trhačky čo nedvihneš sám to nedvíhaj.

2 thoughts on “Príťahy v predklone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.